תקנון משמעת אחיד

תקנון משמעת אחיד

תקנון משמעת אחיד בין הקבוצה לשחקן להורדה בקובץ PDF הקליקו 
נכנס לתוקף ב-08.09.2004  שנערך ביום 2 לחודש יוני 2004:
תקנון זה מיועד להסדיר את כללי המשמעת בין שחקן לקבוצתו. הוראות תקנון זה בלבד יחולו על יחסי המשמעת שבין השחקן לקבוצה, וכל תקנון משמעת אחר שהיה קיים בין הקבוצה לשחקן, אם קיים – בטל ומבוטל.
קבוצה לא תהיה רשאית לנקוט בהליך משמעתי או להטיל עונשים על שחקן, אלא בהתאם להוראות תקנון זה.
1. הגדרות
"מנהלת הליגה" – הגוף האחראי להפעלה, לניהול, לארגון ולפיקוח של ליגת העל בכדורסל לגברים.
"איגוד" – איגוד הכדורסל בישראל.
"קבוצה", "קבוצות" – קבוצות הכדורסל המשתתפות בליגה כלשהי בכל עונה נתונה והרשומות באיגוד.
"שחקן" – שחקן כדורסל לרבות מאמן, הזכאי לקבל שכר מקבוצתו.
"תלונה" – תלונה בגין עברת משמעת שהוגשה לרשויות השיפוט ע"י גורם מוסמך על פי תקנון זה.
"נילון" – מי שהוגשה נגדו תלונה בגין עברת משמעת לרשויות השיפוט
"ארגון השחקנים" – ארגון שחקני הכדורסל בישראל
"ועדת משמעת" – ועדה בהרכב שלושה הכוללת שני נציגי הקבוצה וקפטן הקבוצה
"ועדת ערעורים" – ועדה בהרכב שניים הכוללת נציג האיגוד ונציג ארגון השחקנים
"בורר מכריע" – בורר מתוך רשימת בוררים מוסכמת שתצורף כנספח לתקנון זה, או בורר אשר יוסכם עליו בין חברי ועדת הערעורים, המכריע בחילוקי דעות שישנם בין חברי ועדת הערעורים.
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, כולל גם נקבה בהתאמה.
2. תחולה
2.1 הוראות תקנון זה יחולו על כל השחקנים וכל הקבוצות בליגות המתנהלות באיגוד הכדורסל. קבוצה לא תהיה רשאית להחתים שחקן על תקנון השונה בתוכנו ו/או בנוסחו מתקנון זה ואם עשתה כן – יהיה התקנון האחר בטל ומבוטל ולא ניתן יהיה לפעול על פיו.
2.2 טיב ואיכות משחקו של שחקן במסגרת הקבוצה לא ישמשו עילה להגשת תלונה על פי תקנון זה, אלא אם יש יסוד סביר להניח כי מדובר בהורדת תפוקה במתכוון.
3. בונוסים
3.1 שחקן יהיה רשאי לקבל בונוסים בגין נצחונות, העפלות שלב במפעלים מקומיים או אירופיים ובגין כל השג ספורטיבי אחר של הקבוצה, והכל כמפורט בהסכם שבין השחקן לקבוצה (להלן: בונוס השגים) ובהתאם להוראות תקנון זה.
ועדת המשמעת מוסמכת, להורות על שלילת הבונוס מהשחקן בגין ביצוע עברות משמעת על פי האמור בתקנון זה, בהתאם לשיעורים שיוסכמו בין הקבוצה לשחקן במסגרת החוזה בין הצדדים, ושלא יעלו בכל מקרה על הסכומים והשיעורים הבאים (להלן: "שיעור השלילה המקסימלי"):
3.1.1 בגין אי הופעה בזמן לאימון לאחר שניתנה התראה – 5% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 2,500 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 500 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 375 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 200 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.2 בגין אי הופעה לאימון ללא סיבה מוצדקת – 10% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 5,000 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 1,000 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 750 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 400 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.3 בגין אי הופעה בזמן למשחק ללא סיבה מוצדקת – 15% ובלבד והסכום לא יעלה 7,500 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 1,500 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 1,125 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 600 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.4 בגין אי הופעה למשחק ללא סיבה מוצדקת – 25% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 12,500 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 2,500 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 1,875 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 1,000 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.5 בגין אי הופעה בלבוש הולם לאימון או למשחק – 2% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 1,000 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 200 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 150 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 80 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.6 בגין אי שמירה על ציוד או רכוש הקבוצה – 5% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 2,500 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 500 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 375 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 200 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.7 בגין אי שמירה על כללי התנהגות נאותים במסגרת ראיון לאמצעי התקשורת כלפי הקבוצה, ו/או קבוצה אחרת ו/או הצוות המקצועי, נותני החסות של הקבוצה, השחקנים והקהל – 30% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 15,000 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 3,000 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 2,250 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 1,200 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.8 בגין אי קבלת אישור מהקבוצה לצורך השתתפות השחקן בכל אירוע ספורטיבי ו/או שיווקי מסחרי – 30% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 15,000 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 3,000 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 2,250 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 1,200 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.9 בגין אי המנעות משתית משקאות אלכוהוליים (למעט שתיה סמלית במסגרת ארוע חברתי או משפחתי) – 15% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 7,500 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 1,500 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 1,125 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 600 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.10 בגין אי ציות להוראות הועדה למניעת שימוש בסמים אסורים בספורט – 75% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 37,500 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 7,500 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 5,625 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 3,000 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.11 בגין אי המנעות מעיסוק בענפי ספורט אתגרי ללא אישור הקבוצה מראש – 25% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 12,500 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 2,500 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 1,875 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 1,000 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.12 בגין פגיעה בשחקן יריב ו/או בשחקן הקבוצה ו/או במאמן ו/או בבעל תפקיד – 65% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 32,500 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 6,500 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 4,875 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 2,600 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.13 בגין פגיעה בשופט המשחק – 75% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 37,500 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 7,500 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 5,625 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 3,000 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.14 בגין הרחקה ממשחק – 40% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 20,000 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 4,000 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 3,000 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 800 ₪ לגבי שאר הליגות.
3.1.15 בגין ביצוע מעשה או מחדל אחר שאינו הולם שחקן כדורסל – 40% ובלבד והסכום לא יעלה ע"ס של 20,000 ₪ לגבי קבוצות ליגת על גברים; סך של 4,000 ₪ לגבי ליגת על נשים; סך של 3,000 ₪ לגבי ליגה לאומית גברים וסך של 800 ₪ לגבי שאר הליגות.
כל הסכומים הנ"ל הנקובים בתקנון זה הם סכומי ברוטו. הסכומים נקבעו בחישוב התואם שער דולר של 4.5 ₪ לדולר, ויהיו צמודים לשינויים בשער הדולר, בהתאם.
3.2 למען הסר ספק מובהר, כי שלילת בונוס כספי אפשרית רק לגבי שחקן שמקבל הכנסה מקבוצתו.
שלילת הבונוס המקסימלית מותרת רק במקרה של עבירה חוזרת באותה עונה.
3.3 על אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, יוכלו הקבוצות והשחקנים להסכים ביניהם על כל שעור כולל אחר של בונוס הישגים, ובלבד שסכומי שלילת הבונוס יוקטנו באופן שיותיר בידי השחקן סך השווה ללא פחות מ- 75% מהשכר הכולל לאותה עונה ושישמר המדרג של שיעור השלילה בגין העברות השונות, בהתאם לאמור בתקנון זה.
4. עבירה משמעתית
4.1 עבירה משמעתית הינה הפרה של אחד מהכללים המנויים להלן:
4.1.1 איחור לאימון או משחק.
4.1.2 העדר הופעה לאימון או משחק.
4.1.3 הופעה בלבוש שאינו הולם.
4.1.4 גרימת נזק מכוון לציוד או רכוש הקבוצה.
4.1.5 פגיעה, במסגרת ראיון לאמצעי התקשורת בקבוצה, ו/או בקבוצה אחרת ו/או בצוות המקצועי, בנותני החסות של הקבוצה, בשחקנים ובקהל.
4.1.6 השתתפות השחקן בכל אירוע ספורטיבי ו/או שיווקי מסחרי ללא אישור הקבוצה לכך.
4.1.7 שתית משקאות אלכוהוליים (למעט שתיה סמלית במסגרת ארוע חברתי או משפחתי).
4.1.8 עברה על הוראות הועדה למניעת שימוש בסמים אסורים בספורט.
4.1.9 עיסוק בענפי ספורט אתגרי ללא אישור הקבוצה מראש.
4.1.10התנהגות בלתי ספורטיבית בשדה המשחק ו/או האימון, או בסביבתם, לפני תחילת המשחק ו/או האימון, במהלכם או לאחר סיומם, בדרך אליהם או מהם.
4.1.11 משחק מסוכן אשר כתוצאה ממנו הוצא/הורחק השחקן ממשחק.
4.1.12 פגיעה במתכוון בשחקן קבוצתו, שחקן יריב, שופט המשחק, בעל תפקיד בקבוצה ו/או בקבוצה יריבה, אוהד, עיתונאי וכיוצ"ב, בזמן אימון או משחק לפני תחילתם או אחרי סיומם, בדרך למגרש או ביציאה ממנו.
4.1.13 עבירה על תקנוני איגוד הכדורסל.
4.1.14 כל מעשה או מחדל אחר שאינו הולם שחקן כדורסל.
4.2 על עבירת משמעת, ייתן שחקן הכדורסל את הדין בפני רשויות השיפוט כאמור בתקנון זה.
4.3 שחקן אשר הפר הוראה מהוראות כללים אלו יהיה צפוי לעונש כפי שיוחלט על ידי רשויות השיפוט.
5. רשויות השיפוט
5.1 רשויות השיפוט המוסמכות לדון בתלונות בגין עברות משמעת הן:
5.1.1 ועדת המשמעת – כערכאה ראשונה
5.1.2 ועדת הערעורים – כערכאת ערעור
6. הרכב רשויות השיפוט
6.1 ועדת המשמעת בכל קבוצה תהא מורכבת מנציג השחקנים (קפטן הקבוצה – ובהעדרו או משנדון עניינו – השחקן הישראלי הותיק ביותר בקבוצה), ושני נציגי הקבוצה, הכל כפי שידווח בטופס ההרשמה שמסרה הקבוצה לאיגוד או בטופס המתקן למקרה של חילופין בהרכב ועדת המשמעת.
6.2 יו"ר ועדת המשמעת יהיה אחד מנציגי הקבוצה. ככל שבין נציגי הקבוצה מצוי משפטן – ישמש הוא כיו"ר הועדה.
6.3 הרכב הועדה יהיה שלושה. הועדה לא תהיה מוסמכת לדון בהרכב חסר, אלא אם סירב מי מנציגיה להופיע על אף שזומן לישיבה.
6.4 החלטת ועדת המשמעת תיקבע ברוב דעות.
6.5 נחלקו דעות חברי ועדת המשמעת, תכריע דעת הרוב; אין רוב לדעה אחת, תכריע הדעה המקלה ביותר עם הנילון.
6.6 ועדת הערעורים תהיה מורכבת מנציג ארגון השחקנים ונציג האיגוד. הרכב הועדה יהיה שניים. הועדה לא תהיה מוסמכת לדון בהרכב חסר.
6.7 נחלקו דעות חברי ועדת הערעורים – תועבר המחלוקת לבורר מכריע והחלטתו תהיה סופית ומחייבת.
7. תלונה על עבירה משמעתית
7.1 כל שחקן ו/או בעל תפקיד מקצועי ו/או נושא משרה בקבוצה רשאי להגיש תלונה כנגד שחקן אחר או כנגד בעל תפקיד מקצועי או כנגד נושא משרה קבוצה, על פי תקנון זה.
7.2 תלונה תוגש ליו"ר הקבוצה אשר יעבירנה ליו"ר ועדת המשמעת. תלונה כנגד יו"ר הקבוצה תוגש ישירות ליו"ר ועדת המשמעת.
7.3 תלונה תוגש בכתב ותפרט את המעשים או המחדלים המיוחסים לנילון ויצורפו אליה מסמכים התומכים בה, אם ישנם כאלה. התלונה תחתם ע"י מגיש התלונה.
7.4 עותק התלונה יועבר לנילון תוך 7 ימים. הנילון יהיה רשאי למסור תגובתו בכתב לתלונה תוך 7 ימים מיום קבלתה.
8. קביעת סוג ההליכים בקשר לתלונה
8.1 הוגשה תלונה ליו"ר הקבוצה יקבע הוא את ההליכים שינקטו בגינה, לאחר חלוף המועד להגשת תגובת הנילון, לפי האפשרויות שלהלן:
8.1.1 יו"ר הקבוצה רשאי להחליט כי מי שהגיש את התלונה אינו קשור לענין נשוא התלונה במידה שתצדיק להכיר בו כמתלונן. במקרה כזה תמחק התלונה. עם זאת, רשאי יו"ר הקבוצה להורות על טיפול בתלונה אם סבר שיש בכך ענין ציבורי.
8.1.2 יו"ר הקבוצה רשאי לדחות את התלונה אם סבר כי אין באמור בה משום עבירת משמעת או שהיא טורדנית וקנטרנית על פניה או שאין היא ראויה, לדעתו, כי ינקטו בגינה הליכים, או שאין אינטרס ציבורי בפתיחת הליכי משמעת.
8.1.3 דחה יו"ר הקבוצה את התלונה – יודיע על כך בכתב למתלונן ולנילון.
8.1.4 החליט יו"ר הקבוצה שלא לדחות את התלונה רשאי הוא לקבוע כי התלונה תתברר בהליכי בירור ופישור ויפתחו הליכים כאמור בסעיף 9 לתקנון זה.
8.1.5 החליט יו"ר הקבוצה שלא לקיים הליכי בירור ופישור או שהליכים אלו נתקיימו ללא תוצאות – יעביר את התלונה ליו"ר ועדת המשמעת.
8.2 החלטת יו"ר הקבוצה תנתן בכל מקרה, תוך 30 יום מיום קבלת התלונה לטיפולו ובכל מקרה לאחר חלוף המועד להגשת תגובת הנילון לתלונה. החלטת יו"ר הקבוצה אינה נתונה לערעור.
9. הליכי בירור ופישור
9.1 החליט יו"ר הקבוצה כי התלונה ראויה להתברר בדרך של הליכי בירור ופישור, יסדיר הוא את ההליכים לפי שיקול דעתו ובלבד שתשמר לנילון הזכות למסור תגובתו לאמור בתלונה.
9.2 בירור יכול שיערך בפני יו"ר הקבוצה או בפני גורם אחר בקבוצה עליו החליט יו"ר הקבוצה.
9.3 בירור יכול שיסתיים באחד מהאופנים הבאים:
9.3.1 דחית התלונה
9.3.2 הסדר הסכסוך נשוא התלונה בהסכמת המתלונן והנילון
9.3.3 העברת התלונה להליכי שפיטה
9.4 תוצאות הבירור כפופות לאישור יו"ר הקבוצה. אישר יו"ר הקבוצה את תוצאות הבירור יובאו ההחלטה ונימוקיה לידיעת המתלונן והנילון.
10. הליכי שיפוט
10.1 החליט יו"ר הקבוצה על העברת התלונה לבירור משמעתי, תוצא הזמנה בכתב לדיון משמעתי ע"י יו"ר ועדת המשמעת. העתק מההזמנה ימסר לנילון.
10.2 הזמנת הנילון תהיה בכתב ותכיל פרטים אלה:
10.2.1 שמות חברי ההרכב של ועדת המשמעת.
10.2.2 שם השחקן ומענו.
10.2.3 המקום או המועד בו עליו להתייצב לשם הדיון.
10.2.4 תמצית ההפרה שבה השחקן מואשם.
10.2.5 רשימת מסמכים, ראיות ועדים שבדעת התביעה להציג במהלך הדיון.
10.3 הנילון יהיה זכאי לעיין בכל מסמך או ראיה שבדעת התביעה להציג, בטרם הדיון.
10.4 הזמנה לדיון תמסר לפחות 7 ימים לפני מועד הדיון בתלונה.
11. ניהול הדיון
11.1 יו"ר ועדת המשמעת ינהל את הדיון בישיבות ועדת המשמעת והוא רשאי להורות כל הוראה הדרושה לקיום הסדר במקום הדיון.יו"ר הועדה יסביר לצדדים בתחילת הדיון כיצד ינוהל הדיון.
11.2 התביעה תישא בנטל הוכחת העבירה המיוחסת לנילון.
11.3 לשני הצדדים תנתן אפשרות סבירה והוגנת להעלות טענותיהם ולתומכן בראיות, תוך שמירה על כללי הצדק הטבעי וסדרי דין מקובלים בהליכי משמעת, לרבות זכות לחקירה נגדית של העדים.
11.4 למען הסר ספק מובהר, כי נילון רשאי להיות מיוצג בהליכי משמעת ע"י עו"ד. בנוסף, נציג ארגון השחקנים יהיה רשאי להיות משקיף בדיון.
12. דיון בהעדר צד
12.1 הדיון יכול שיתנהל בהעדר צד, אם זה לא הופיע לדיון במועד שנקבע למרות שהוזמן כראוי, מבלי שיצביע על טעם מיוחד לדחית מועד הדיון. נתקים דיון בהעדר צד יהיה המותב רשאי לתת כל החלטה אף שלא בפני הצד שנעדר.
12.2 ניתנה החלטה בהעדר צד רשאי מי שנעדר לעתור לביטולה תוך 14 יום מהמועד בו יקבל הודעה בדבר החלטה כאמור. העתירה תתברר בפני המותב שנתן את ההחלטה והוא יהיה רשאי לשנותה או לבטלה, או להשאירה על כנה.
12.3 לא הופיע התובע בשעת הדיון, רשאי המותב לדחות את התלונה.
13. פרוטוקול
13.1 יו"ר ועדת המשמעת ינהל פרוטוקול של הדיון, אולם רשאי הוא להורות כי הפרוטוקול ירשם בידי אחר, או שינוהל בדרך אחרת. הפרוטוקול יחתם ע"י כל חברי המותב כראיה לאמיתות תוכנו.
13.2 ביקש אחד הצדדים כי הדיון יוקלט ויתומלל רשאי המותב להורות כן ולקבוע מי ישא בנטל ההקלטה והתמלול.
14. דחית התלונה
מותב יהיה רשאי, בכל שלב, לדחות את התלונה אם היה סבור כי המעשים או המחדלים האמורים בה אינם בבחינת עבירת משמעת או שהתלונה טורדנית או קנטרנית על פניה.
15. החלטת ועדת המשמעת
15.1 סמוך ככל האפשר למועד סיום בית הראיות ושמיעת טיעוני הצדדים, ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד סיומן, יתן המותב החלטה. ההחלטה תהיה מנומקת ככל האפשר.
15.2 המותב רשאי לזכות את הנילון, או למצוא אותו אשם בעברות בהן הואשם, או מקצתן.
15.3 העתק פסק הדין ישלח ליו"ר הקבוצה, למתלונן ולנילון, ולבקרה התקציבית. לבקשת היועץ המשפטי של האיגוד תשלח ההחלטה גם אליו.
15.4 מותב רשאי להרשיע נילון בעברת משמעת שאשמתו בה התגלתה מן העובדות שהוכחו לפניו, אם עובדות אלו לא נטענו בתלונה, ובלבד שניתנה לנילון הזכות להתגונן בפני האישומים בהתאם לתקנון זה.
15.5 המותב רשאי להרשיע את הנילון ולא לגזור עליו עונש.
15.6 לועדת המשמעת תנתן סמכות להורות על איסור פרסום החלטתה לבקשת מי מהצדדים להליך, במקרים שיצדיקו זאת.
15.7 לא הורשע הנילון, רשאי המותב, אם הנילון היה מיוצג ע"י עו"ד, לחייב את הקבוצה בתשלום שכר טרחת עורך דינו של הנילון, כולו או חלקו, בסכום אותו יקבע המותב.
16. העונש
16.1 בתם הדיון המשמעתי, ובטרם ניתנה החלטה, ישמע המותב טיעונים לעונש. לנילון או לטוען בשמו תנתן זכות טיעון בהקשר זה.
16.2 לא ינתן עונש של הרחקה או ביטול חוזה אלא בהרשעה פה אחד.
16.3 לא היתה דעת רוב לענין סוג העונש או מידתו – תכריע הדעה המקלה.
17. ערעור
17.1 זכות הערעור מוגבלת אך ורק למקרים בהם העונש הוא הרחקת שחקן לצמיתות או ביטול חוזהו.
17.2 הנילון והתביעה רשאים להגיש ערעור על העונש כאמור לעיל בפני ועדת ערעורים.
17.2 ערעור יוגש לא יאוחר מ- 30 יום ממועד מתן העונש.
17.3 הערעור יוגש בכתב ויפורטו בו כל נימוקי הערעור. החלטות ביניים אינן ניתנות לערעור.
18. הליכי הערעור
18.1 הזמנה לדיון בערעור תשלח לצדדים לפחות 7 ימים לפני מועד הערעור.
18.2 במועד שיקבע לערעור ישמיע המערער טענותיו תחילה. בהליכי הערעור לא ישמעו עדים ולא יגבו ראיות, אלא אם כן תחליט ועדת הערעורים אחרת, מנימוקים מיוחדים שירשמו.
18.3 ועדת הערעור מוסמכת לדחות את הערעור או לקבלו, כולו או מקצתו, וליתן כל פסק דין שתמצא לנכון. הועדה מוסמכת ליתן כל עונש שועדת המשמעת מוסמכת לתיתו, להקל בעונש, לבטלו או להחמירו.
18.4 החלטת ועדת הערעור תתקבל פה אחד. נחלקו דעות הועדה – יכריע בערעור בורר מכריע מתוך רשימת הבוררים המוסכמת המצ"ב כנספח א' לתקנון זה או בורר מכריע המוסכם על ידי שני חברי הועדה.
18.5 מובהר בזאת, כי כל ההוראות החלות על דיון בפני ועדת המשמעת יחולו על ועדת הערעורים ועל דיון בפני הבורר המכריע, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בסעיף זה.
19. סוגי עונשים
19.1 אלה העונשים שועדת המשמעת רשאית להטיל על השחקן:
19.1.1 אזהרה;
19.1.2 נזיפה;
19.1.3 שלילת זכאות לבונוס כמוגדר בסעיף 3 לתקנון זה, כולו או חלקו;
19.1.4 עונש חינוכי – עונש המוטל על שחקן לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים ובה תוטל על השחקן משימות חינוכיות שונות ובהם אימון של שחקני כדורסל צעירים ו/או כפי שתחליט ועדת המשמעת מדי פעם;
19.1.5 השעיה לתקופה קצובה שלא תעלה על 3חודשים;
19.1.6 הרחקה לצמיתות;
19.1.7 ביטול ההסכם עם השחקן.
19.2 ועדת המשמעת מוסמכת להורות כי כל עונש מן העונשים שהטילה על שחקן יהיה עונש על תנאי, ואת התנאים להפעלתו. החליטה ועדת המשמעת על הפעלת התנאי, והעונש שהוטל הוא מסוג העונשים עליהם קיימת זכות ערעור, רשאים הצדדים להגיש ערעור על פי תקנון זה.
19.3 הישנות העברה תביא להחמרת העונש.
19.4 עונש שהוטל על שחקן בגין המעשים או המחדלים נשוא עברת המשמעת בהליך מקביל ילקח בחשבון לקולא בעת קביעת העונש ע"י ועדת המשמעת.
20. חנינה
שחקן שנמצא חייב בדין משמעתי בפסק דין סופי רשאי לפנות בכתב ליו"ר הקבוצה בבקשה לבטל את העונש שנגזר עליו, להמתיקו או להמירו בעונש אחר, והיו"ר מוסמך להענות לבקשה בהחלטה מנומקת בכתב.
21. התיישנות
תקופת ההתישנות לגבי עברות משמעת שביצע שחקן הינה 12 חודשים מיום ביצוע העברה.
22. שמירת מצב קיים
במקרה בו נפתחו הליכים משמעתיים על פי תקנון זה, ישמר המצב הקיים ערב הפתיחה בהליכיםאלא אם כן החליטה ועדת המשמעת אחרת, בהחלטת ביניים שנתנה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
23. דיונים בדלתיים סגורות ואיסור פרסום
הדיונים על פי תקנון זה בכל ערכאה שהיא יתקיימו בדלתיים סגורות . נציגי הצדדים לתקנון זה רשאים, בהיתר של ועדת המשמעת להיות נוכחים בדיון כמשקיפים. דיון בדלתיים פתוחות יתקיים רק אם יבקש זאת הנילון והמותב יאשר את בקשתו.
24. הליכים מקבילים
הוגש כנגד הנילון כתב אישום פלילי או כתב אישום משמעתי בהתאם לתקנון המשמעת של איגוד הכדורסל או בהתאם לתקנון פיב"א, על יסוד אותם מעשים או מחדלים בגינם הועמד לדין משמעתי על פי תקנון זה – יהיה המותב בפניו מתברר הענין רשאי, אך לא חייב, לעכב ההליכים בפניו עד לסיום ההליכים המקבילים.
הכרעות בהליכים מקבילים, למעט הכרעה בהליך פלילי – לא יחייבו את המותב. הכרעה וממצאים בהליך פלילי יהיו קבילים בהליך שיתנהל כנגד הנילון על פי תקנון זה, כראיה לכאורה לאמור בהם.
25. ענישה רק בידי מוסדות המשמעת
הקבוצה לא תנקוט כנגד השחקן צעדי עונשין בגין עברת משמעת אלא על פי החלטה או פסק דין של רשויות השיפוט המוסמכות בהתאם לתקנון זה או לתקנון המשמעת של איגוד הכדורסל או פיב"א.
26. זכאות לשכר מינימום
26.1 בכל מקרה של שלילת בונוס משחקן על פי תקנון זה, כולו או חלקו, לא יפחת שכרו החודשי של שחקן מקצועני משכר המינימום הקבוע בחוק.
26.2 מוסכם כי ניתן לקזז את סכום הבונוס שנשלל משחקן, מהתשלומים המגיעים לו ו/או שיגיעו לו מהקבוצה.
27. תוקף
27.1 תקנון זה יכנס לתוקפו לאחר אישורו ע"י המוסדות המוסמכים של מנהלת הליגה, איגוד הכדורסל וארגון שחקני הכדורסל, ויעמוד בתוקף החל מעונת המשחקים 2003- 2004 ועד בכלל.
27.2 כל שינוי או תיקון בתקנון זה יעשה בהסכמת הצדדים לו.

ארגון שחקני הכדורסל בישראל, צרו קשר: niral@histadrut.org.il   03-6921333

  • Facebook
  • YouTube
Banner_Pensia_460x140_7-17.png