אודות ארגון שחקני הכדורסל בישראל

כללי

ארגון שחקני הכדורסל בישראל הוקם בשנת 1989 ונרשם כעמותה. מטרות הארגון הן קידום הכדורסל בישראל, עידוד ילדים נוער ובוגרים להצטרף לענף, החדרת הכדורסל לכל שכבות האוכלוסייה, גיבוש ערכי התנהגות ספורטיביים נאותים, פיתוח קשרים בינלאומיים עם ארגוני שחקני כדורסל אחרים בחו"ל ועוד.
בשלב זה אין לארגון מעמד של ארגון עובדים על פי משפט העבודה הישראלי. חברי הארגון חברים בארגון עובדים כלל ארצי שהינו ארגון העובדים הגדול ביותר במשק (ההסתדרות הכללית), המייצגם בעניינים קיבוציים הנוגעים לתנאי העסקתם.

חברי הארגון

בארגון חברים כיום כ – 660 שחקני ושחקניות כדורסל מקצוענים המשחקים בשתי הליגות הבכירות בכדורסל. בין חברי הארגון נמנים שחקנים מובילים בארץ ובאירופה, לרבות שחקני מכבי עלית ת"א, שחקני נבחרת ישראל לגברים ושחקניות נבחרת ישראל לנשים. החברות בארגון הינה של שחקנים ישראלים בלבד.

מבנה הארגון ומוסדותיו

המוסד העליון של הארגון הינו האסיפה הכללית של החברים. המוסד המנהל של הארגון (הנהלת הארגון) מונה את החברים שנבחרו באוגוסט 2020 הם: גיא פניני, עוז בלייזר, גיא דותן, אוהד כהן, עודד שעשוע, לי קפילוטניק, יערה יצחקי, עדן רוטברג, ירדן דנן.

על הארגון אחראי בתוקף תפקידו כראש חטיבת הספורט בהסתדרות , ניר אלון.

משנת 2000 עד 2020 שימש בתפקיד היו"ר ניר אלון, ששיחק בקבוצות שונות בליגת העל והליגה הלאומית. הנהלת הארגון נבחרת באספה כללית של החברים אחת לשנתיים. בנוסף, פועלת בארגון ועדת בקורת.
בנוסף משמש ניר אלון ראש חטיבת הספורט בהסתדרות הכללית, ובתחום פעילותו ייצוג של ספורטאים ועובדים בכל ספורט (בין היתר – שחקני הכדורגל, שחקני הכדורעף, שחקני הכדוריד, מאמני הכדורסל, עובדי ההתאחדות לכדורגל ועוד).

פעילות הארגון

בשנים האחרונות מנהל הארגון פעילות ענפה, שכללה, בין היתר:

 • 28/9/19 חתימה על הסכם מול מנהלת הליגה לחמש שנים בעניין מכסת הזרים והמתאזרחים, הסכם שאורכו 1 פלוס 5 שנים ותוקפו יסתיים בעונת המשחקים 2024/25  ההסכם מדבר על שיתוף 2 ישראלים בחמישיה בכל רגע נתון, בעונה הראשונה (חוק רוסי) ולאחר מכן ישראלי אחד בחמישיה בכל רגע נתון (חוק רוסי מצומצם).  כל קבוצה שרושמת 3 זרים בלבד זכאית לבונוס של 500,000 ש"ח , קבוצה שמחתימה 4 זכאית לבונוס של 250,000 ש"ח וקבוצה שמחתימה 5 זרים לא זכאית לבונוס ותחוייב בתשלום של 350,000 ש"ח. כמו כן לראשונה הוגדר שיתוף של שחקנים בוגרי מחלקות הנוער (HGP Home Grown Player)  ומי ששיחק לפחות שתי עונות במחלקת נוער, נערים או ילדים בישראל.  קבוצה של 3 זרים תהיה מחוייבת לרשום 6 שחקנים בוגרי מחלקת הנוער. קבוצה שתרשום 4 זרים תחויב לרשום בטופס 5 שחקנים בוגרי מחלקת נוער. קבוצה שתרשום 5 שחקנים זרים תהיה מחויבת לרשום לפחות 4 שחקנים בוגרי מחלקת הנוער. לראשונה, ישנן מגבלות על שיתוף "אזרח ישראלי חדש" , שחקן יחשב "שחקן ישראלי חדש" ככל שהוא אזרח ישראלי שאינו בוגר מחלקת נוער ואשר חלפו פחות מ 4 שנים מעת קבלתו אזרחות ישראלית. כל קבוצה תחוייב בתשלום של 200,000 ש"ח על שיתוף אזרח ישראלי חדש אחד, ותשלום של 300,000 ש"ח נוספים על שיתוף אזרח ישראלי חדש נוסף. קבוצה תוכל לרשום בטופס המשחק יותר משני אזרחים ישראלים חדשים, אך כל אזרח ישראלי חדש מעבר לשניים הראשונים, יבור על חשבון מכסת הזרים שהקבוצה משתפת. הוקמה ועדת חריגים, בה חברים שני חברים מהמנהלת ונציג מארגון השחקנים, אשר בסמכותם לאשר שקבוצה תהיה פטורה מתשלום לשחקן שאינו בוגר מחלקת נוער ויש לו הסכם חתום לפני תאריך 20/7/19 לעונת 2021 והלאה. הפטור מתשלום יהיה לכל תקופת ההסכם של השחקן באותה קבוצה. לצפייה בהסכם המלא הקליקו כאן

 • חתימה על הסכם מול מנהלת הליגה בעניין מכסת הזרים, הסכם שאורכו 5 שני ותוקפו מסתיים בעונת המשחקים 2017/18 ההסכם מדבר על שיתוף 2 שחקנים ישראלים בחמישיה בכל רגע נתון (חוק רוסי), כאשר כל קבוצה בליגת העל יכולה לרשום בטופס המשחק עד 5 שחקנים זרים. היה וקבוצה מחתימה רק 4 ששחקנים זרים, היא זוכה לבונוס כספי של עד 250,000 ש"ח

 • חתימה על הסכמים עם איגוד הכדורסל ו/או עם מנהלת ליגת העל בכדורסל (גברים) להגבלת מכסת הזרים בליגת העל. עד כה נעשו שני הסכמים עם האיגוד ולאחר שניהול ליגת העל גברים הועבר למנהלת – נעשו שני הסכמים נוספים עם המנהלת. בקיץ 2005, בעקבות סירוב המנהלת לניהול מו"מ עם הארגון בנושא מכסת הזרים, התקיימה שביתה כללית של שחקני הכדורסל בליגת העל שנחלה הצלחה גדולה והביאה לחתימת ההסכם הנוכחי עם המנהלת שיעמוד בתוקפו עד תום עונת המשחקים 2006/2007. ההסכם מיישם לראשונה בארץ את המודל הרוסי – המחייב כל קבוצה בליגת העל גברים לשתף בכל רגע נתון במשחק שני שחקנים ישראלים בחמישייה.

 • התקנת תקנון משמעת אחיד שהוחל על כלל קבוצות הכדורסל בארץ – בעקבות הליכים משפטיים שנוהלו ע"י הארגון נגד מספר קבוצות, עקב הטלת קנסות על שחקנים באופן בלתי חוקי – הותקן בהסכמה בין הארגון, האיגוד והמנהלת, תקנון המשמעת האחיד, שאושר ע"י נשיאות איגוד הכדורסל ביום 8.9.04. התקנון קובע הליכי משמעת נוקשים, קובע את תקרת הענישה בגין עברות משמעת, ואינו מאפשר לקבוצה לנכות סכומים משחקניה באופן שרירותי.

 • יצוג שחקני קבוצות ליגת העל והליגה הלאומית בסכסוכי עבודה קיבוציים ובפעולות ארגוניות עקב הלנת שכרם ע"י הקבוצות. בכל המקרים שולם השכר עקב התערבות הארגון. במקרה אחד ניהל הארגון מו"מ עם מפרק שמונה לקבוצה ומזער את הפגיעה בשכר השחקנים בקבוצה. הליכים משפטיים נוספים עדיין תלויים ועומדים בביה"ד לעבודה.

 • חתימה על הסכם קיבוצי עם איגוד הכדורסל וקרן הפנסיה "מקפת החדשה" לביטוח שחקני נבחרות ישראל בכדורסל בביטוח פנסיוני בתנאים מועדפים; צירוף שחקני הכדורסל המקצוענים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות בתנאי הסכם הנבחרות.

 • הקמת אתר אינטרנט לארגון וחתימה על הסכמים עם מאמצים ומפרסמים לצורך תחזוקת האתר.

 • הקמת גוף בורר שידון בסכסוכים כספיים של שחקני כדורסל – במקום המוסד לבוררות של האיגוד הכדורסל: הארגון נלחם כנגד בירור ענייניהם הכספיים של שחקנים במוסדות האיגוד, באופן שמקפח את זכויותיהם. בימים אלו מתנהל מו"מ בין האיגוד והארגון להקמת מנגנון בוררות בו ישמשו כבוררים שופטים או עורכי דין מתחום יחסי העבודה, כאשר גוף זה ידון בתביעות פרט של שחקנים כנגד קבוצותיהם ויוסמך להטיל סנקציות על קבוצות שאינם מקיימות את חובותיהם על פי חוקי העבודה, בדומה לביה"ד לעבודה.

 • הקמת הקרן לעידוד השחקן הישראלי ע"ש יהושע רוזין והפקת משחק אולסטאר תחת הכותרת "אלימות לא במגרש שלנו". המשחק היווה משחק פרידה מנדב הנפלד ושמעון אמסלם, קפטנים ושחקני נבחרת לשעבר. למשחק הגיעו אלפי צופים, האירוע שודר בערוץ הספורט וקצר הצלחה רבה.

 • חתימה על הסכם להפצת תמונות שחקני הכדורסל במסגרת אלבום איסוף קלפים לילדים, לצורך גיוס כספים לפעילות לרווחת חברי הארגון.

צוות

עו"ד רן קידר

בעל תואר ראשון LLB ותואר שני LLM מאוניברסיטת ת"א. רן בעל ניסיון רב בתחום דיני עבודה, פנסיה וספורט. רן מייצג ספורטאים, בבתי הדין לעבודה ובבוררויות של איגודי הספורט. כמו כן, רן מתמחה בהסכמים במישור הקיבוצי והאינדיבידואלי.

כתובת דוא"ל: ran.hd@histadrut.org.il

ניר אלון  - ראש חטיבת הספורט

ניר שחקן כדורסל מקצועי בעברו. בעל תואר ראשון מדע המדינה ותואר שני ביקורת ציבורית, מאוניברסיטת חיפה. ניר שימש כיו"ר הארגון משנת 2000. ניר מתפקד גם כראש חטיבת הספורט בהסתדרות המעו"ף. חטיבת הספורט מאגדת, בין היתר, ספורטאים בתחומים שונים:כדורגל, כדועף, כדוריד,  ועוד.

כתובת דוא"ל: niral@histadrut.org.il
טל' משרד: 03-6921333
טל' נייד: 054-4440033

ארגון שחקני הכדורסל בישראל, צרו קשר: niral@histadrut.org.il   03-6921333

 • Facebook
 • YouTube
Banner_Pensia_460x140_7-17.png