זכאות ספורטאים לדמי אבטלה במהלך הפגרה


חזרה לעדכונים וחדשות

ספורטאים יהיו זכאים לדמי אבטלה (בהתאם לדין החל) גם בתקופת הפגרה שבין עונות המשחקים וזאת גם אם הם ממשיכים להיות מועסקים באותה אגודת ספורט.

הנחיות לקבלת דמי אבטלה >> https://bit.ly/3y3bNSv