window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-33484879-1'); ברכות להנהלת ארגון שחקני הכדורסל החדשה - ארגון שחקניות ושחקני הכדורסל בישראל

ברכות להנהלת ארגון שחקני הכדורסל החדשה


חזרה לעדכונים וחדשות

נבחרו חברי הנהלת ארגון שחקני הכדורסל

83 שחקנים ושחקניות השתתפו בבחירת חברי הנהלת ארגון שחקני הכדורסל.
18 מועמדים התמודדו על 9 מקומות של חברי ההנהלה.

השחקנים והשחקניות שנבחרו הם: עודד שעשוע, לי קפיטולניק, יערה יצחקי, ירדן דנן, עדן רוטברג, גיא פניני, עוז בלייזר, אוהד כהן, גיא דותן.
ראש חטיבת הספורט, ניר אלון:
״אני מברך את השחקנים והשחקניות שנבחרו. אעזור להם להגשים את מטרות הארגון וחבריו. אין לי ספק שהם יעשו את הטוב ביותר למען קידום הכדורסל הישראלי. אני מודה ליו״ר וועדת הבחירות אבנר סבן ולחברות הוועדה ורד פליטמן ודבי מורדיאן שהובילו את כל התהליך״.
ההנהלה החדשה תתכנס בימים הקרובים ותבחר את בעלי התפקידים בארגון כולל יו״ר הארגון.