זימון לאסיפה שנתית 3/8/20


חזרה לעדכונים וחדשות

שחקנים יקרים

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של ארגון שחקני הכדורסל ביום שני 3/8/20 בשעה 17:00 בהתאם למכתב הר"מ.