window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-33484879-1'); ברכות לאיתי שגב על החתימה בגראבלין - ארגון שחקניות ושחקני הכדורסל בישראל

ברכות לאיתי שגב על החתימה בגראבלין


חזרה לעדכונים וחדשות

משמח את הלב שגם בימים אלה יש לישראלים הבכירים ביקוש מעבר לים:9/6/20

ברכות מכולנו לאיתי שגב – מהכדורסלנים החזקים והמרשימים שלנו, גם אישיותית – עם החתימה בגראבלין. את הניידות שלו יפגין איתי בתחילת העונה הבאה במעבר מנהריה לצרפת. עשה חיל!